Zum Inhalt springen

Impressum. Informácie o spoločnosti

Informačná povinnosť podľa § 5 TMG.

Playlife s. r. o.

Strojnícka 57

821 05 Bratislava

ID nr: 359 06 103

VAT nr: SK2021907096

Tel.: +421 2/262 260 40

E-mail: info@playlife.sk

Výkonný riaditeľ: Ing. Jozef Jenčko, Jürgen Ettinger

Urovnávanie sporov EÚ

V súlade s nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie ODR) by sme vás chceli informovať o platforme riešenia sporov online (platforma OS).

Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosť na platformu Európskej komisie pre riešenie sporov online na http://ec.europa.eu/odr?tid=321282594 . Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v našom právnom upozornení.

Chceli by sme však upozorniť, že nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o urovnaní sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky neustále vyvíjame a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. Podľa § 7 ods. 1 zákona o telemédiách (TMG) sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za vlastné informácie, ktoré sprístupňujeme na použitie v súlade so všeobecnými zákonmi. Žiaľ, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za správnosť všetkého obsahu na tejto webovej stránke, najmä obsahu poskytnutého tretími stranami. Ako poskytovateľ služieb v zmysle §§ 8 až 10 nie sme povinní monitorovať vami prenášané alebo uložené informácie ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Naše povinnosti odstrániť informácie alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov na základe súdnych alebo úradných príkazov zostávajú nedotknuté aj v prípade našej nezodpovednosti podľa §§ 8 až 10.

Ak si všimnete problematický alebo nezákonný obsah, okamžite nás kontaktujte, aby sme mohli nezákonný obsah odstrániť. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Zodpovednosť za odkazy na tejto webovej stránke

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nezodpovedáme. Nezodpovedáme za prepojené webové stránky, pretože sme nevedeli o nezákonných aktivitách, nevšimli sme si také nezákonné činnosti a odkazy by sme okamžite odstránili, ak by sme sa dozvedeli o nezákonných aktivitách.

Ak si všimnete nelegálne odkazy na našej webovej stránke, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Upozornenie o autorských právach

Na všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) sa vzťahuje autorské právo Spolkovej republiky Nemecko. Prosím, opýtajte sa nás predtým, ako budete distribuovať, reprodukovať alebo využívať obsah tejto webovej stránky, napríklad ju znova publikovať na iných webových stránkach. V prípade potreby budeme právne stíhať neoprávnené použitie častí obsahu na našej stránke.

Ak na tejto webovej stránke nájdete akýkoľvek obsah, ktorý porušuje autorský zákon, kontaktujte nás.

Obrazová dokumentácia

Obrázky, fotografie a grafika na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom.

Ak nie je uvedené inak, práva na obrázky patria nasledujúcim fotografom a spoločnostiam:

Všetky texty sú chránené autorským právom.

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov z AdSimple