Zum Inhalt springen

GDPR ochrana osobných údajov

Ochrana dát

Napísali sme toto vyhlásenie o ochrane údajov (verzia 01/20/2021-211139986), aby sme vám vysvetlili v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679

Žiaľ, je v povahe veci, že tieto vysvetlenia znejú veľmi technicky, no pokúsili sme sa opísať najdôležitejšie veci čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

V prípade akýchkoľvek otázok o ochrane údajov nájdete kontakt na zodpovednú osobu alebo úrad nižšie.

Playlife s. r. o.

Strojnícka 57

821 05 Bratislava

ID nr: 359 06 103

VAT nr: SK2021907096

Tel.: +421 2/262 260 40

E-mail: info@playlife.sk

Výkonný riaditeľ: Ing. Jozef Jenčko, Jürgen Ettinger

Nakladateľ: https://playlife-system.com/sk/impresum

Automatické ukladanie dát

Keď v týchto dňoch navštívite webové stránky, automaticky sa vytvárajú a ukladajú určité informácie, a to aj na tejto webovej lokalite.

Ak navštívite našu stránku tak, ako je to teraz, náš webový server (počítač, na ktorom je táto stránka uložená) automaticky ukladá údaje ako napr.

v súboroch (súbory denníka webového servera).

Súbory denníka webového servera sa spravidla uchovávajú dva týždne a potom sa automaticky vymažú. Tieto údaje neposkytujeme, ale nemôžeme vylúčiť, že tieto údaje budú zobrazené v prípade nezákonného správania.

Cookies

Naša webová stránka používa súbory cookie HTTP na ukladanie špecifických údajov používateľa. V nasledujúcom texte vysvetlíme, čo sú súbory cookie a prečo sa používajú, aby ste lepšie porozumeli nasledujúcemu prehláseniu o ochrane údajov.

Čo sú to vlastne cookies?

Kedykoľvek surfujete na internete, používate prehliadač. Známe prehliadače sú napríklad Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Väčšina webových stránok ukladá do vášho prehliadača malé textové súbory. Tieto súbory sa nazývajú cookies.

Jedna vec sa nedá zavrhnúť: Cookies sú skutočne užitočnými malými pomocníkmi. Takmer všetky webové stránky používajú súbory cookie. Presnejšie povedané, sú to HTTP cookies, keďže existujú aj iné cookies pre iné oblasti použitia. HTTP cookies sú malé súbory, ktoré naša webová stránka ukladá do vášho počítača. Tieto súbory cookie sa automaticky ukladajú do priečinka cookie, ktorý je „mozgom“ vášho prehliadača. Cookie sa skladá z názvu a hodnoty. Pri definovaní súboru cookie je potrebné zadať aj jeden alebo viacero atribútov.

Súbory cookie uchovávajú určité údaje o vás, ako napríklad jazyk alebo osobné nastavenia stránky. Keď znova vyvoláte našu stránku, váš prehliadač odošle informácie „súvisiace s používateľom“ späť na našu stránku. Vďaka súborom cookie naša stránka vie, kto ste a ponúka vám nastavenia, na ktoré ste zvyknutí. V niektorých prehliadačoch má každý súbor cookie svoj vlastný súbor, v iných, napríklad v prehliadači Firefox, sú všetky súbory cookie uložené v jednom súbore.

Existujú súbory cookie prvej strany aj súbory cookie tretej strany. Cookies prvej strany sú vytvárané priamo z našej strany, cookies tretích strán sú vytvárané partnerskými webovými stránkami (napr. Google Analytics). Každý súbor cookie musí byť vyhodnotený individuálne, pretože každý súbor cookie ukladá iné údaje. Čas vypršania platnosti súboru cookie sa tiež líši od niekoľkých minút až po niekoľko rokov. Cookies nie sú softvérové ​​programy a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iných „škodcov“. Súbory cookie tiež nemajú prístup k informáciám vo vašom počítači.

Údaje súborov cookie môžu vyzerať napríklad takto:

Meno: _ga

Hodnota: GA1.2.1326744211.152211139986-6

Účel použitia: rozlišovanie návštevníkov webstránky

Dátum ukončenia: po 2 rokoch

Prehliadač by mal podporovať tieto minimálne veľkosti:

Aké typy súborov cookie existujú?

Otázka, ktoré cookies konkrétne používame, závisí od používaných služieb a je objasnená v nasledujúcich častiach vyhlásenia o ochrane údajov. Na tomto mieste by sme chceli stručne prediskutovať rôzne typy súborov cookie HTTP.

Existujú 4 typy cookies:

Nevyhnutné súbory cookie Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky. Tieto súbory cookie sú napríklad potrebné vtedy, keď používateľ vloží produkt do nákupného košíka, potom pokračuje v surfovaní na iných stránkach a k pokladni prejde až neskôr. Tieto cookies nevymažú nákupný košík, aj keď používateľ zavrie okno svojho prehliadača.

Vhodné súbory cookie Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o správaní používateľa a o tom, či používateľ dostáva nejaké chybové hlásenia. Tieto súbory cookie sa navyše používajú na meranie času načítania a správania webových stránok v rôznych prehliadačoch.

Cielené súbory cookie Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu používateľskú prívetivosť. Ukladajú sa napríklad zadané miesta, veľkosti písma alebo údaje formulárov.

Reklamné súbory cookie Tieto súbory cookie sa tiež nazývajú cielené súbory cookie. Slúžia na poskytovanie prispôsobenej reklamy používateľovi. To môže byť veľmi praktické, ale aj veľmi nepríjemné.

Keď prvýkrát navštívite webovú stránku, zvyčajne sa vás spýta, ktorý z týchto typov súborov cookie by ste chceli povoliť. A toto rozhodnutie sa samozrejme uloží aj do súboru cookie.

Ako môžem odstrániť súbory cookie?

Sami sa rozhodnete, ako a či chcete súbory cookie používať. Bez ohľadu na to, z ktorej služby alebo webovej stránky súbory cookie pochádzajú, máte vždy možnosť súbory cookie vymazať, deaktivovať alebo len čiastočne prijať. Môžete napríklad blokovať súbory cookie tretích strán, ale povoliť všetky ostatné súbory cookie.

Ak chcete zistiť, ktoré súbory cookie boli uložené vo vašom prehliadači, ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia súborov cookie, nájdete to v nastaveniach prehliadača:

Chrome: Odstráňte, aktivujte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

Safari: spravujte súbory cookie a údaje webových stránok pomocou prehliadača Safari

Firefox: odstráňte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky uložili vo vašom počítači

Internet Explorer: odstraňovanie a správa súborov cookie

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Ak vo všeobecnosti nechcete súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval o tom, kedy sa majú súbory cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či súbor cookie povolíte alebo nie. Postup sa líši v závislosti od prehliadača. Najlepšie urobíte, ak vyhľadáte pokyny v Google pomocou hľadaného výrazu „vymazať cookies Chrome“ alebo „deaktivovať cookies Chrome“ v prípade prehliadača Chrome.

Ako je to s ochranou mojich údajov?

Takzvané „pokyny pre súbory cookie“ existujú od roku 2009. Uvádza, že na ukladanie cookies je potrebný váš súhlas. V rámci krajín EÚ však stále existujú veľmi rozdielne reakcie na tieto usmernenia. V Rakúsku však bola táto smernica implementovaná v § 96 ods. 3 zákona o telekomunikáciách (TKG).

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o súboroch cookie a nebojíte sa technickej dokumentácie, odporúčame https://tools.ietf.org/html/rfc6265 , žiadosť o komentáre pracovnej skupiny Internet Engineering Task Force (IETF) s názvom " HTTP State Management Mechanism ".

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám odošlete elektronicky na tejto webovej stránke, ako je meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje v súvislosti s odoslaním formulára alebo komentárov na blogu, ukladáme spolu s časom a IP Adresa sa používa iba na určený účel, je bezpečne uložená a nie je poskytovaná tretím stranám.

Vaše osobné údaje preto používame iba na komunikáciu s tými návštevníkmi, ktorí výslovne požadujú kontakt a na spracovanie služieb a produktov ponúkaných na týchto webových stránkach. Vaše osobné údaje neposkytujeme bez Vášho súhlasu, nemôžeme však vylúčiť, že tieto údaje budú zobrazené v prípade nezákonného správania.

Ak nám pošlete osobné údaje e-mailom - mimo tejto webovej stránky - nemôžeme zaručiť bezpečný prenos a ochranu vašich údajov. Odporúčame, aby ste nikdy neposielali dôverné údaje nezašifrované e -mailom.

Práva o ochrane údajov podľa všeobecného nariadenia

Podľa ustanovení GDPR a rakúskehozákona o ochrane údajov (DSG) máte nasledujúce práva:

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo že vaše nároky na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete sa sťažovať dozornému orgánu, ktorým je úrad na ochranu údajov v Rakúsku, ktorého webovú stránku nájdete na

Auswertung des Besucherverhaltens

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme, či a ako vyhodnocujeme údaje z vašej návštevy tejto webovej stránky. Vyhodnotenie zozbieraných údajov je zvyčajne anonymné a nemôžeme z vášho správania odvodiť vašu osobu na tomto webe.

Viac o tom, ako vzniesť námietku proti tejto analýze údajov o návšteve, nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

TLS šifrovanie s https

Na bezpečný prenos údajov na internete používame https (ochrana údajov prostredníctvom technologického dizajnu článok 25 (1) GDPR ). Použitím TLS (Transport Layer Security), šifrovacieho protokolu pre bezpečný prenos dát na internete, môžeme zabezpečiť ochranu dôverných dát. Použitie tejto ochrany prenosu dát spoznáte podľa malého symbolu zámku v ľavom hornom rohu prehliadača a použitia schémy https (namiesto http) ako súčasti našej internetovej adresy.

Zásady ochrany osobných údajov služby Mapy Google

Na našej webovej stránke používame Mapy Google od spoločnosti Google Inc.. Pre európsku oblasť je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Pomocou Google Maps vám môžeme lepšie ukázať miesta a prispôsobiť tak našu službu vašim potrebám. Používaním služby Google Maps sa údaje prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na servery spoločnosti Google. Tu sa chceme podrobnejšie zaoberať tým, čo sú Mapy Google, prečo používame túto službu Google, ktoré údaje sa ukladajú a ako tomu môžete zabrániť.

Čo sú to Mapy Google?

Google Maps je internetová mapová služba od spoločnosti Google. Pomocou Google Maps môžete vyhľadávať presné polohy miest, pamiatok, ubytovania alebo spoločností online pomocou počítača, tabletu alebo aplikácie. Ak sú spoločnosti zastúpené v službe Moja firma na Googli, okrem miesta sa zobrazia aj ďalšie informácie o spoločnosti. S cieľom ukázať, ako sa tam dostať, môžu byť časti mapy miesta integrované do webovej lokality pomocou kódu HTML. Mapy Google zobrazujú zemský povrch ako cestnú mapu alebo ako leteckú či satelitnú snímku. Vďaka snímkam Street View a vysokokvalitným satelitným snímkam sú možné veľmi presné zobrazenia.

Prečo na našej webovej stránke používame Mapy Google?

Všetko naše úsilie na tejto stránke je zamerané na to, aby sme vám poskytli užitočný a zmysluplný čas na našej webovej lokalite. Integrovaním Máp Google vám môžeme poskytnúť najdôležitejšie informácie o rôznych miestach. Na prvý pohľad vidíte, kde sídlime. Popis trasy vám vždy ukáže najlepšiu alebo najrýchlejšiu cestu k nám. Môžete nájsť trasy pre cestu autom, verejnou dopravou, pešo alebo na bicykli. Poskytovanie máp Google je pre nás súčasťou našich služieb zákazníkom.

Ktoré údaje ukladajú Mapy Google?

Aby Google Maps mohli ponúkať svoje plné služby, spoločnosť musí zaznamenávať a ukladať vaše údaje. To zahŕňa zadané hľadané výrazy, vašu IP adresu a tiež súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Ak použijete funkciu plánovača trasy, uloží sa aj zadaná počiatočná adresa. Toto ukladanie údajov však prebieha na webovej stránke Google Maps. Môžeme vás o tom len informovať, ale nemôžeme to ovplyvniť. Keďže sme do našej webovej stránky integrovali Mapy Google, spoločnosť Google umiestni do vášho prehliadača aspoň jeden súbor cookie (názov: NID). Tento súbor cookie ukladá údaje o vašom správaní používateľov. Google používa tieto údaje predovšetkým na optimalizáciu svojich vlastných služieb a na to, aby vám poskytoval individuálnu, prispôsobenú reklamu.

V dôsledku integrácie Máp Google je vo vašom prehliadači nastavený nasledujúci súbor cookie:

Meno: NID

Hodnota: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ211139986-5

Účel použitia: NID používa Google na prispôsobenie reklám vášmu vyhľadávaniu Google. Pomocou súboru cookie si Google „pamätá“ vaše najčastejšie zadávané vyhľadávacie dopyty alebo vašu predchádzajúcu interakciu s reklamami. Vždy tak dostanete reklamy šité na mieru. Súbor cookie obsahuje jedinečné ID, ktoré spoločnosť Google používa na zhromažďovanie vašich osobných nastavení na reklamné účely.

Dátum ukončenia: po 6 mesiacoch

Poznámka: Nemôžeme zaručiť, že uložené údaje sú úplné. Zmeny nie je možné nikdy vylúčiť, najmä pri používaní cookies. Na identifikáciu súboru cookie NID bola vytvorená samostatná testovacia stránka, kde boli integrované iba Mapy Google.

Ako dlho a kde budú údaje uložené?

Servery Google sú umiestnené v dátových centrách po celom svete. Väčšina serverov sa však nachádza v Amerike. Z tohto dôvodu sa vaše údaje čoraz častejšie ukladajú aj v USA. Tu si môžete prečítať, kde presne sa nachádzajú dátové centrá Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google distribuuje údaje na rôznych dátových nosičoch. To znamená, že údaje sú rýchlejšie a sú lepšie chránené pred akýmkoľvek pokusom o manipuláciu. Každé dátové centrum má aj špeciálne núdzové programy. Ak sa napríklad vyskytnú problémy s hardvérom Google alebo prírodná katastrofa paralyzuje servery, dáta budú stále takmer určite chránené.

Google ukladá niektoré údaje na určitý čas. Pri ostatných údajoch Google ponúka len možnosť ich manuálneho vymazania. Spoločnosť tiež anonymizuje informácie (napríklad reklamné údaje) v protokoloch servera vymazaním časti adresy IP a informácií o súboroch cookie po 9 a 18 mesiacoch.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Vďaka funkcii automatického vymazania údajov o polohe a aktivite predstavenej v roku 2019 sa informácie o určení polohy a aktivite na webe/aplikácii – v závislosti od vášho rozhodnutia – uložia na 3 alebo 18 mesiacov a potom sa vymažú. Okrem toho môžete tieto údaje kedykoľvek manuálne vymazať z histórie prostredníctvom účtu Google. Ak chcete úplne zabrániť zaznamenávaniu vašej polohy, musíte vo svojom účte Google pozastaviť sekciu „Aktivita na webe a v aplikáciách“. Kliknite na položku Údaje a prispôsobenie a potom kliknite na možnosť Nastavenia aktivity. Tu môžete činnosti zapnúť alebo vypnúť.

Jednotlivé súbory cookie môžete tiež deaktivovať, vymazať alebo spravovať vo svojom prehliadači. V závislosti od toho, aký prehliadač používate, to vždy funguje trochu inak. Nasledujúce pokyny ukazujú, ako spravovať súbory cookie vo vašom prehliadači:

Chrome: Odstráňte, aktivujte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

Safari: spravujte súbory cookie a údaje webových stránok pomocou prehliadača Safari

Firefox: odstráňte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky uložili vo vašom počítači

Internet Explorer: odstraňovanie a správa súborov cookie

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Ak vo všeobecnosti nechcete súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval o tom, kedy sa majú súbory cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či ho povolíte alebo nie.

Google je aktívnym účastníkom EÚ-U.S. Privacy Shield Framework, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Na našej stránke používame analytický sledovací nástroj Google Analytics (GA) od americkej spoločnosti Google Inc.. Pre európsku oblasť je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Google Analytics zhromažďuje údaje o vašich krokoch na našich webových stránkach. Ak napríklad kliknete na odkaz, táto akcia sa uloží do súboru cookie a odošle sa do služby Google Analytics. Pomocou prehľadov, ktoré dostávame zo služby Google Analytics, môžeme lepšie prispôsobiť našu webovú stránku a naše služby vašim potrebám. V nasledujúcom texte sa budeme podrobnejšie venovať nástroju na sledovanie a predovšetkým vás budeme informovať o tom, ktoré údaje sa ukladajú a ako tomu môžete zabrániť.

Čo je google analytics?

Google Analytics je nástroj na sledovanie, ktorý sa používa na analýzu návštevnosti našej webovej stránky. Aby služba Google Analytics fungovala, kód sledovania je zabudovaný do kódu našej webovej stránky. Keď navštívite našu webovú stránku, tento kód zaznamenáva rôzne akcie, ktoré na našej stránke vykonávate. Hneď ako opustíte našu webovú stránku, tieto údaje sa odošlú na server Google Analytics a tam sa uložia.

Google spracováva údaje a my dostávame správy o vašom používateľskom správaní. Tieto prehľady môžu zahŕňať:

Prečo na našej webovej stránke používame Google Analytics?

Náš cieľ s týmto webom je jasný: Chceme vám ponúknuť najlepšie možné služby. K dosiahnutiu tohto cieľa nám pomáhajú štatistiky a údaje z Google Analytics.

Štatisticky vyhodnotené údaje nám poskytujú jasný obraz o silných a slabých stránkach našej webovej stránky. Na jednej strane vieme optimalizovať našu stránku, aby ju záujemcovia ľahšie našli na Googli. Na druhej strane nám údaje pomáhajú lepšie porozumieť vám ako návštevníkom. Preto veľmi dobre vieme, čo musíme na našom webe zlepšiť, aby sme vám mohli ponúknuť najlepšie možné služby. Údaje nám tiež pomáhajú vykonávať naše reklamné a marketingové opatrenia individuálnejším a nákladovo efektívnejším spôsobom. Ukazovať naše produkty a služby ľuďom, ktorí o ne majú záujem, má predsa zmysel.

Aké údaje ukladá služba Google Analytics?

Google Analytics používa kód sledovania na vytvorenie náhodného, ​​jedinečného ID, ktoré je prepojené so súborom cookie vášho prehliadača. Služba Google Analytics vás takto spozná ako nového používateľa. Pri ďalšej návšteve našich stránok budete rozpoznaní ako „vracajúci sa“ používateľ. Všetky zhromaždené údaje sa ukladajú spolu s týmto ID používateľa. Len tak sa dajú v prvom rade vyhodnotiť pseudonymné užívateľské profily.

Značky ako súbory cookie a ID inštancií aplikácie merajú vaše interakcie na našej webovej lokalite. Interakcie sú všetky typy akcií, ktoré vykonávate na našej webovej stránke. Ak používate aj iné systémy Google (napríklad účet Google), údaje generované službou Google Analytics môžu byť prepojené so súbormi cookie tretích strán. Spoločnosť Google neodovzdáva žiadne údaje služby Google Analytics, pokiaľ to neschválime ako prevádzkovateľ webovej stránky. Ak to vyžaduje zákon, možno urobiť výnimky.

Služba Google Analytics používa nasledujúce súbory cookie:

Meno: _ga

Hodnota: 2.1326744211.152211139986-5

Účel použitia: V predvolenom nastavení používa analytics.js súbor cookie _ga na uloženie ID používateľa. V podstate sa používa na odlíšenie návštevníka webstránky.

Účel použitia: po 2 rokoch

Meno: _gid

Hodnota: 2.1687193234.152211139986-1

Účel použitia: Súbor cookie sa používa aj na rozlíšenie medzi návštevníkmi webových stránok

Dátum ukončenia: po 24 hodinách

Meno: gatgtagUA<property-id>

Hodnota: 1

Účel použitia: Používa sa na zníženie miery žiadostí. Ak je služba Google Analytics poskytovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie dostane názov dcgtm_ <property-id>.

Dátum ukončenia: po 1 minúte

Meno: AMP_TOKEN

Hodnota: žiadne údaje

Účel použitia: Súbor cookie má token, pomocou ktorého možno získať ID používateľa zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku alebo chybu.

Dátum ukončenia: po 30 sekundách až do jedného roka

Meno: __utma

Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1

Účel použitia: Tento súbor cookie možno použiť na sledovanie vášho správania na webovej stránke a meranie výkonu. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní informácií do služby Google Analytics.

Dátum ukončenia: po 2 rokoch

Meno: __utmt

Hodnota: 1

Účel použitia: Súbor cookie sa používa ako gatgtagUA <property-id> na zníženie miery žiadostí.

Dátum ukončenia: po 10 minútach

Meno: __utmb

Hodnota: 3.10.1564498958

Účel použitia: Tento súbor cookie sa používa na určenie nových relácií. Aktualizuje sa pri každom odoslaní nových údajov alebo informácií do služby Google Analytics.

Dátum ukončenia: po 30 minútach

Meno: __utmc

Hodnota: 167421564

Účel použitia: Tento súbor cookie sa používa na nastavenie nových relácií pre vracajúcich sa návštevníkov. Toto je súbor cookie relácie a uloží sa iba dovtedy, kým znova nezatvoríte prehliadač.

Dátum ukončenia: po zatvorení prehliadača

Meno: __utmz

Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/

Účel použitia: Súbor cookie sa používa na identifikáciu zdroja návštevnosti našej webovej stránky. To znamená, že súbor cookie ukladá miesto, odkiaľ ste prišli na našu webovú stránku. Mohla to byť iná stránka alebo reklama.

Dátum ukončenia: po 6 mesiacoch

Meno: __utmv

Hodnota: žiadny údaj

Účel použitia: Súbor cookie sa používa na uloženie vlastných údajov používateľa. Aktualizuje sa pri každom odoslaní informácií do služby Google Analytics.

Dátum ukončenia: po 2 rokoch

Poznámka: Tento zoznam nemôže tvrdiť, že je úplný, pretože spoločnosť Google znova a znova mení výber svojich súborov cookie.

Tu vám ukážeme prehľad najdôležitejších údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou služby Google Analytics:

Teplotné mapy: Google vytvára takzvané teplotné mapy. Teplotné mapy zobrazujú presne tie oblasti, na ktoré kliknete. Týmto spôsobom získavame informácie o tom, kde sa na našej stránke nachádzate.

Trvanie relácie: Spoločnosť Google popisuje čas, ktorý strávite na našej stránke bez opustenia stránky, ako trvanie relácie. Ak ste boli 20 minút neaktívni, relácia sa automaticky skončí.

Miera okamžitých odchodov : O okamžitom odchode hovoríme, ak si na našom webe zobrazíte iba jednu stránku a potom náš web znova opustíte.

Vytvorenie účtu: Keď si vytvoríte účet alebo zadáte objednávku na našej webovej stránke, Google Analytics zhromažďuje tieto údaje.

IP adresa: IP adresa sa zobrazuje iba v skrátenej forme, takže nie je možné jednoznačné pridelenie.

Poloha: Krajinu a vašu približnú polohu je možné určiť pomocou adresy IP. Tento proces je známy aj ako určenie polohy IP.

Technické informácie: Technické informácie okrem iného zahŕňajú typ vášho prehliadača, poskytovateľa internetu alebo rozlíšenie obrazovky.

Zdroj pôvodu: Google Analytics alebo nás samozrejme tiež zaujíma, na ktorú webovú stránku alebo akú reklamu ste prišli na našu stránku.

Ďalšími údajmi sú kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, prehrávanie médií (napr. pri prehrávaní videa na našej stránke), zdieľanie obsahu cez sociálne siete alebo pridávanie medzi obľúbené. Tento zoznam si nenárokuje úplnosť a slúži len ako všeobecný návod na ukladanie údajov v službe Google Analytics.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Google hat Ihre Server auf der ganzen Welt verteilt. Die meisten Server befinden sich in Amerika und folglich werden Ihr Daten meist auf amerikanischen Servern gespeichert. Hier können Sie genau nachlesen wo sich die Google-Rechenzentren befinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Vaše údaje sú distribuované na rôznych fyzických dátových nosičoch. To má tú výhodu, že k údajom je možné pristupovať rýchlejšie a sú lepšie chránené proti manipulácii. Každé dátové centrum Google má vhodné núdzové programy pre vaše dáta. Ak napríklad zlyhá hardvér v spoločnosti Google alebo prírodné katastrofy paralyzujú servery, riziko prerušenia služby v spoločnosti Google zostáva nízke.

Pre Google Analytics je nastavená štandardná doba uchovávania vašich používateľských údajov na 26 mesiacov. Potom budú vaše používateľské údaje vymazané. Máme však možnosť sami si zvoliť dobu uchovávania údajov o používateľoch. Na to máme päť možností:

Po uplynutí určeného obdobia sa údaje raz za mesiac vymažú. Táto doba uchovávania sa vzťahuje na vaše údaje prepojené so súbormi cookie, identifikáciou používateľa a reklamnými ID (napr. Súbory cookie z domény DoubleClick). Výsledky prehľadov sú založené na agregovaných údajoch a sú uložené nezávisle od údajov používateľov. Agregované údaje predstavujú zlúčenie jednotlivých údajov do väčšieho celku.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Podľa zákona o ochrane údajov Európskej únie máte právo získať informácie o svojich údajoch, aktualizovať ich, vymazať alebo obmedziť. Pomocou doplnku prehliadača deaktivujte JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js), aby ste zabránili službe Google Analytics používať vaše údaje. Doplnok prehliadača si môžete stiahnuť a nainštalovať na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Upozorňujeme, že tento doplnok deaktivuje iba zhromažďovanie údajov službou Google Analytics.

Ak vo všeobecnosti chcete deaktivovať, vymazať alebo spravovať súbory cookie (nezávisle od Google Analytics), existujú samostatné pokyny pre každý prehliadač:

Chrome: Odstráňte, aktivujte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

Safari: Verwalten von Cookies und Websitedaten mit Safari

Firefox: odstráňte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky uložili vo vašom počítači

Internet Explorer: odstraňovanie a správa súborov cookie

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Google Analytics je aktívnym účastníkom v EÚ-USA. Privacy Shield Framework, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=211139986

Anonymizácia IP adresy Google Analytics

Wir haben auf dieser Webseite die IP-Adressen-Anonymisierung von Google Analytics implementiert. Diese Funktion wurde von Google entwickelt, damit diese Webseite die geltenden Datenschutzbestimmungen und Empfehlungen der lokalen Datenschutzbehörden einhalten kann, wenn diese eine Speicherung der vollständigen IP-Adresse untersagen. Die Anonymisierung bzw. Maskierung der IP findet statt, sobald die IP-Adressen im Google Analytics-Datenerfassungsnetzwerk eintreffen und bevor eine Speicherung oder Verarbeitung der Daten stattfindet.

Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=sk .

Prehľady Google Analytics o demografických údajoch a záujmoch

V Google Analytics sme zapli funkcie pre reklamné prehľady. Prehľady demografických údajov a záujmov zahŕňajú vek, pohlavie a záujmy. To nám umožňuje – bez toho, aby sme mohli tieto údaje priradiť jednotlivým osobám – získať lepší obraz o našich užívateľoch. Ďalšie informácie o reklamných funkciách nájdete na na

Aktivity a informácie svojho účtu Google môžete prestať používať v časti Nastavenia reklamy na https://adssettings.google.com/authenticated pomocou začiarkavacieho políčka.

Odkaz na deaktiváciu služby Google Analytics

Ak kliknete na nasledujúci deaktivačný odkaz , môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať ďalšie návštevy tejto webovej lokality. Upozornenie: Vymazanie cookies, použitie inkognito / súkromného režimu vášho prehliadača alebo použitie iného prehliadača bude mať za následok opätovné zhromažďovanie údajov.

Deaktivujte službu Google Analytics

Google Analytics Zásady ochrany osobných údajov signálov Google

Aktivovali sme signály Google v službe Google Analytics. Existujúce funkcie Google Analytics (reklamné prehľady, remarketing, prehľady naprieč zariadeniami a prehľady o záujmoch a demografických charakteristikách) sa aktualizujú, aby od vás dostávali súhrnné a anonymizované údaje za predpokladu, že ste vo svojom účte Google povolili prispôsobené reklamy.

Zvláštne na tom je, že ide o sledovanie naprieč zariadeniami. To znamená, že vaše údaje možno analyzovať na všetkých zariadeniach. Aktiváciou signálov Google sa zaznamenávajú údaje a sú prepojené s účtom Google. To umožňuje spoločnosti Google rozpoznať napríklad, keď si prezeráte produkt na našej webovej stránke pomocou smartfónu a až neskôr si produkt zakúpite pomocou prenosného počítača. Vďaka aktivácii signálov Google môžeme spustiť cross-device remarketingové kampane, ktoré by inak v tejto forme neboli možné. Remarketing znamená, že vám môžeme našu ponuku zobraziť aj na iných webových stránkach.

V službe Google Analytics sa pomocou signálov Google zaznamenávajú ďalšie údaje o návštevníkoch, ako je poloha, história vyhľadávania, história YouTube a údaje o vašich akciách na našej webovej lokalite. Získame tak lepšie reklamné prehľady a užitočnejšie informácie o vašich záujmoch a demografických charakteristikách od spoločnosti Google. Zahŕňa to váš vek, to, akým jazykom hovoríte, kde žijete alebo k akému pohlaviu patríte. Okrem toho existujú aj sociálne kritériá, ako je vaša práca, váš rodinný stav alebo váš príjem. Všetky tieto funkcie pomáhajú službe Google Analytics definovať skupiny ľudí alebo cieľové skupiny.

Správy nám tiež pomáhajú lepšie posúdiť vaše správanie, priania a záujmy. To nám umožňuje optimalizovať a prispôsobovať naše služby a produkty pre vás. Platnosť týchto údajov štandardne vyprší po 26 mesiacoch. Upozorňujeme, že tento zber údajov prebieha iba vtedy, ak máte vo svojom účte Google povolenú prispôsobenú reklamu. Vždy sú to súhrnné a anonymné údaje a nikdy nie individuálne údaje. Tieto údaje môžete spravovať alebo odstraňovať vo svojom účte Google.

Doplnok Google Analytics na spracovanie údajov

Uzavreli sme priamu zákaznícku zmluvu so spoločnosťou Google na používanie služby Google Analytics prijatím „dodatku o spracovaní údajov“ v službe Google Analytics.

Viac o dodatku o spracovaní údajov pre Google Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Vyhlásenie o ochrane údajov Facebook-Pixel

Na našej webovej stránke používame Facebook pixel z Facebooku. Na náš web sme na tento účel implementovali kód. Facebook pixel je výňatok z kódu JavaScript, ktorý načítava zbierku funkcií, pomocou ktorých môže Facebook sledovať vaše používateľské akcie za predpokladu, že ste na našu webovú stránku prišli prostredníctvom reklám na Facebooku. Napríklad, ak si zakúpite produkt na našej webovej stránke, spustí sa Facebook pixel a uloží vaše akcie na našej webovej stránke do jedného alebo viacerých súborov cookie. Tieto súbory cookie umožňujú Facebooku porovnávať vaše používateľské údaje (údaje o zákazníkoch, ako je IP adresa, ID používateľa) s údajmi vo vašom účte na Facebooku. Potom Facebook tieto údaje znova vymaže. Zhromaždené údaje sú anonymné a nemôžeme ich prezerať a môžu byť použité iba v rámci reklám. Ak ste používateľom Facebooku a ste prihlásení, vaša návšteva našej webovej stránky sa automaticky priradí k vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

Chceme ukázať naše služby a produkty iba tým ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Pomocou Facebook pixelov môžu byť naše reklamné opatrenia lepšie prispôsobené vašim želaniam a záujmom. Týmto spôsobom používatelia Facebooku (za predpokladu, že povolili personalizovanú reklamu) vidia vhodnú reklamu. Okrem toho Facebook používa zozbierané údaje na analytické účely a vlastné reklamy.

V nasledujúcom texte vám ukážeme súbory cookie, ktoré boli nastavené na testovacej stránke integráciou pixelov Facebooku. Upozorňujeme, že toto sú len vzorové súbory cookie. V závislosti od interakcie na našej webovej stránke sa nastavujú rôzne súbory cookie.

Meno: _fbp

Hodnota: fb.1.1568287647279.257405483-6211139986-7

Účel použitia: Tento súbor cookie používa Facebook na zobrazovanie reklamných produktov

Dátum ukončenia: po 3 mesiacoch

Meno: fr

Hodnota: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.

Účel použitia: Tento súbor cookie sa používa na to, aby správne fungoval aj Facebook-Pixel.

Dátum ukončenia: po 3 mesiacoch

Meno: commentauthor50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062211139986-3

Hodnota: Meno autora

Účel použitia: Tento súbor cookie ukladá text a meno používateľa, ktorý napríklad zanechá komentár.

Dátum ukončenia: po 12 mesiacoch

Meno: commentauthorurl_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062

Hodnota: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL autora)

Účel použitia: Tento súbor cookie ukladá adresu URL webovej stránky, ktorú používateľ zadá do textového poľa na našej webovej stránke.

Dátum ukončenia: po 12 mesiacoch

Meno: commentauthoremail_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062

Hodnota: E-mailová adresa autora

Účel použitia: Tento súbor cookie ukladá e-mailovú adresu používateľa, ak ju uviedol na webovej stránke.

Dátum ukončenia: po 12 mesiacoch

Poznámka: Vyššie uvedené súbory cookie sa týkajú správania jednotlivých používateľov. Zmeny na Facebooku nemožno nikdy vylúčiť, najmä pri používaní cookies.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môžete si svoje nastavenia reklám zmeniť sami na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov Facebooku, odporúčame vám vlastné pokyny pre údaje spoločnosti na https://www.facebook.com/policy.php .

Facebook automatické rozšírené vyhlásenie o ochrane údajov porovnávania

Aktivovali sme aj automatické pokročilé párovanie v rámci funkcie Facebook pixel. Táto funkcia pixelu nám umožňuje odosielať hašované e-maily, mená, pohlavie, mesto, štát, PSČ a dátum narodenia alebo telefónne číslo ako dodatočné informácie na Facebook za predpokladu, že ste nám tieto údaje sprístupnili. Táto aktivácia nám umožňuje ešte presnejšie prispôsobiť reklamné kampane na Facebooku ľuďom, ktorí majú záujem o naše služby alebo produkty.

Pravidlá ochrany osobných údajov Správcu značiek Google

Pre našu webovú stránku používame Google Tag Manager spoločnosti Google Inc. Pre európsku oblasť je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Tento Správca značiek je jedným z mnohých užitočných marketingových produktov od spoločnosti Google. Pomocou Správcu značiek Google môžeme centrálne integrovať a spravovať sekcie kódu z rôznych nástrojov na sledovanie, ktoré používame na našich webových stránkach.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov chceme podrobnejšie vysvetliť, čo Google Tag Manager robí, prečo ho používame a v akej forme sa údaje spracúvajú.

Čo je Správca značiek Google?

Správca značiek Google je nástroj organizácie, pomocou ktorého môžeme integrovať a spravovať značky webových stránok centrálne a prostredníctvom používateľského rozhrania. Tagy sú malé časti kódu, ktoré napríklad zaznamenávajú (sledujú) vaše aktivity na našej webovej stránke. Na tento účel sa v zdrojovom kóde našich stránok používajú sekcie kódu JavaScript. Značky často pochádzajú z interných produktov spoločnosti Google, ako sú Google Ads alebo Google Analytics, ale značky od iných spoločností je možné integrovať a spravovať aj prostredníctvom správcu. Takéto značky preberajú rôzne úlohy. Môžete zhromažďovať údaje prehliadača, pridávať údaje do marketingových nástrojov, integrovať tlačidlá, nastavovať súbory cookie a tiež sledovať používateľov na viacerých webových stránkach.

Prečo používame Google Tag Manager pre naše webové stránky?

Ako sa hovorí: organizácia je polovica úspechu! A to samozrejme platí aj pre údržbu našich webových stránok. Aby bol náš web čo najlepší pre vás a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, potrebujeme rôzne nástroje na sledovanie, ako je Google Analytics. Údaje zhromaždené týmito nástrojmi nám ukazujú, čo vás najviac zaujíma, kde môžeme zlepšiť naše služby a ktorým ľuďom by sme mali ukázať naše ponuky. Aby toto sledovanie fungovalo, musíme do našej webovej stránky integrovať zodpovedajúci kód JavaScript. V zásade by sme mohli do nášho zdrojového kódu začleniť každú časť kódu jednotlivých nástrojov na sledovanie samostatne. To však trvá pomerne dlho a je ľahké stratiť prehľad o veciach. Preto používame Google Tag Manager. Potrebné skripty dokážeme jednoducho integrovať a spravovať z jedného miesta. Správca značiek Google navyše ponúka ľahko použiteľné používateľské rozhranie a nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. Takto sa nám darí udržiavať našu dennú džungľu v poriadku.

Aké údaje ukladá Správca značiek Google?

Samotný Správca značiek je doména, ktorá nenastavuje súbory cookie a neukladá žiadne údaje. Vystupuje ako obyčajný „správca“ implementovaných značiek. Údaje zaznamenávajú jednotlivé značky rôznych nástrojov na analýzu webu. Údaje sa prenášajú do jednotlivých nástrojov sledovania v Správcovi značiek Google a neukladajú sa.

Úplne iná situácia je však s integrovanými značkami rôznych nástrojov webovej analýzy, ako je napríklad Google Analytics. V závislosti od analytického nástroja sa zvyčajne pomocou súborov cookie zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú rôzne údaje o vašom správaní na webe. Za týmto účelom si prečítajte naše texty o ochrane údajov o jednotlivých nástrojoch analýzy a sledovania, ktoré používame na našej webovej stránke.

V nastaveniach účtu Správcu značiek sme Googlu povolili prijímať od nás anonymizované údaje. Týka sa to však iba používania a používania nášho Správcu značiek a nie vašich údajov, ktoré sú uložené prostredníctvom sekcií kódu. Umožňujeme spoločnosti Google a ďalším prijímať vybrané údaje v anonymizovanej forme. Preto súhlasíme s anonymným odovzdávaním údajov našej webovej stránky. Napriek dlhému výskumu sa nám nepodarilo zistiť, ktoré súhrnné a anonymné údaje sú presne preposielané. V každom prípade Google odstráni všetky informácie, ktoré by mohli identifikovať náš web. Google kombinuje údaje so stovkami ďalších anonymných údajov z webových stránok a vytvára používateľské trendy ako súčasť porovnávacích opatrení. Benchmarking porovnáva vaše vlastné výsledky s výsledkami vašich konkurentov. Procesy je možné optimalizovať na základe zhromaždených informácií.

Ako dlho a kde budú údaje uložené?

Keď spoločnosť Google ukladá údaje, tieto údaje sa ukladajú na jej vlastných serveroch Google. Servery sú distribuované po celom svete. Väčšina z nich je v Amerike. Na stránke https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si môžete presne prečítať, kde sa nachádzajú servery Google.

Ako dlho uchovávajú jednotlivé nástroje na sledovanie vaše údaje, nájdete v našich individuálnych textoch o ochrane údajov pre jednotlivé nástroje.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Samotný Správca značiek Google nenastavuje súbory cookie, ale spravuje značky z rôznych sledovacích webových stránok. V našich textoch o ochrane údajov pre jednotlivé nástroje na sledovanie nájdete podrobné informácie o tom, ako odstrániť alebo spravovať vaše údaje.

Google je aktívnym účastníkom EÚ-U.S. Privacy Shield Framework, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=211139986

Vyhlásenie o ochrane údajov v odoberaní noviniek

Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, prenášate osobné údaje uvedené vyššie a dávate nám právo kontaktovať vás e-mailom. Údaje uložené pri registrácii k odberu newslettera používame výhradne pre náš newsletter a neposielame ich ďalej.

Ak sa odhlásite z odberu noviniek – odkaz na to nájdete v spodnej časti každého newslettera – vymažeme všetky údaje, ktoré ste uložili pri registrácii na odber noviniek.

Zásady ochrany osobných údajov služby MailChimp

Ako mnohé iné webové stránky, aj my na našej stránke využívame služby newsletter spoločnosti MailChimp. MailChimp prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Vďaka MailChimp vám môžeme veľmi jednoducho posielať zaujímavé novinky cez newsletter. Vďaka službe MailChimp nemusíme nič inštalovať a stále môžeme čerpať zo skupiny skutočne užitočných funkcií. V nasledujúcom texte sa budeme podrobnejšie zaoberať touto službou e-mailového marketingu a budeme vás informovať o najdôležitejších aspektoch súvisiacich s ochranou údajov.

Čo je to MailChimp?

MailChimp je cloudová služba na správu bulletinov. „Cloudové“ znamená, že MailChimp nemusíme inštalovať na vlastný počítač alebo server. Namiesto toho používame službu prostredníctvom IT infraštruktúry - ktorá je k dispozícii prostredníctvom internetu - na externom serveri. Tento spôsob používania softvéru sa nazýva aj SaaS (Softvér ako služba).

S MailChimpom si môžeme vybrať zo širokej škály rôznych typov e-mailov. Podľa toho, čo chceme pomocou nášho bulletinu dosiahnuť, môžeme vykonávať jednotlivé kampane, pravidelné kampane, automatické odpovedače (automatické e-maily), A / B testy, RSS kampane (odosielanie vo vopred definovanom čase a frekvencii) a následné činnosti. kampane .

Prečo na našej webovej stránke používame MailChimp?

Vo všeobecnosti používame službu newsletterov, aby sme s vami mohli zostať v kontakte. Chceme vám povedať, čo je u nás nové alebo aké atraktívne ponuky máme momentálne v programe. Vždy hľadáme najjednoduchšie a najlepšie riešenia pre naše marketingové opatrenia. A z tohto dôvodu sme sa rozhodli využiť aj službu správy newsletterov od Mailchimpu. Aj keď sa softvér veľmi ľahko používa, ponúka veľké množstvo užitočných funkcií. Týmto spôsobom môžeme v krátkom čase vytvárať zaujímavé a krásne newslettery. Vďaka dizajnovým šablónam, ktoré ponúkame, navrhujeme každý newsletter individuálne a vďaka „responzívnemu dizajnu“ sa náš obsah zobrazuje čitateľne a krásne aj na vašom smartfóne (alebo akomkoľvek inom mobilnom zariadení).

Vďaka nástrojom, ako je A/B test alebo rozsiahle možnosti analýzy, veľmi rýchlo vidíme, ako dostávate naše newslettery. Takto môžeme v prípade potreby reagovať a zlepšovať našu ponuku alebo naše služby.

Ďalšou výhodou je „cloudový systém“ Mailchimpu. Údaje sa neukladajú a nespracúvajú priamo na našom serveri. Dáta môžeme získavať z externých serverov a šetriť tak náš úložný priestor. Okrem toho je námaha na údržbu výrazne nižšia.

Aké údaje ukladá MailChimp?

Rocket Science Group LLC (MailChimp) spravuje online platformy, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás (za predpokladu, že ste sa prihlásili na odber nášho bulletinu). Ak sa stanete odberateľom nášho newsletteru prostredníctvom našej webovej stránky, potvrdíte tým svoje členstvo v e-mailovom zozname od MailChimp e-mailom. Aby MailChimp dokázal aj to, že ste sa zaregistrovali v „poskytovateľovi zoznamu“, dátum zadania a vaša IP adresa sú uložené. MailChimp tiež ukladá vašu e-mailovú adresu, vaše meno, fyzickú adresu a demografické informácie, ako je jazyk alebo poloha.

Tieto informácie sa používajú na odosielanie e-mailov a na umožnenie niektorých ďalších funkcií služby MailChimp (ako je vyhodnocovanie bulletinu).

MailChimp tiež zdieľa informácie s poskytovateľmi služieb tretích strán s cieľom poskytovať lepšie služby. MailChimp tiež zdieľa niektoré údaje s reklamnými partnermi tretích strán, aby lepšie porozumel záujmom a obavám svojich zákazníkov, aby mohol byť poskytovaný relevantnejší obsah a cielená reklama.

Durch sogenannte „Web Beacons“ (das sind kleine Grafiken in HTML-E-Mails) kann MailChimp feststellen, ob die E-Mail angekommen ist, ob sie geöffnet wurde und ob Links angeklickt wurden. All diese Informationen werden auf den MailChimp-Servern gespeichert. Dadurch erhalten wir statistische Auswertungen und sehen genau, wie gut unser Newsletter bei Ihnen ankam. Auf diese Weise können wir unser Angebot viel besser an Ihre Wünsche anpassen und unser Service verbessern.

MailChimp darf zudem diese Daten auch zur Verbesserung des eigenen Service-Dienstes verwenden. Dadurch kann beispielsweise der Versand technisch optimiert werden oder der Standort (das Land) der Empfänger bestimmt werden.

Nasledujúce súbory cookie môže nastaviť spoločnosť Mailchimp. Toto nie je úplný zoznam súborov cookie, ale skôr príkladný výber:

Meno: AVESTA_ENVIRONMENT

Hodnota: Prod

Účel použitia: Tento súbor cookie je nevyhnutný na poskytovanie služieb Mailchimp. Nastavuje sa vždy, keď sa používateľ zaregistruje do zoznamu správ.

Dátum ukončenia: po skončení relácie

Meno: ak_bmsc

Hodnota: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001211139986-3

Účel použitia: Súbor cookie sa používa na odlíšenie osoby od robota. To umožňuje generovanie bezpečných reportov o používaní webstránky.

Dátum ukončenia: po 2 hodinách

Meno: bm_sv

Hodnota: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486~FEsKGvX8eovCwTeFTzb8//I3ak2Au…

Účel použitia: Súbor cookie pochádza z digitálnej peňaženky MasterPass (služba MasterCard) a používa sa na to, aby návštevníkom ponúkol bezpečnú a jednoduchú virtuálnu platobnú transakciu. Na tento účel je používateľ na webovej stránke anonymne identifikovaný.

Dátum ukončenia: po 2 hodinách

Meno: _abck

Hodnota: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045211139986-9

Účel použitia: Nepodarilo sa nám zistiť viac informácií o účele tohto súboru cookie

Dátum ukončenia: po jednom roku

Niekedy sa môže stať, že si cez daný odkaz otvoríte náš newsletter pre lepšiu prezentáciu. Je to napríklad vtedy, ak váš e-mailový program nefunguje alebo sa newsletter nezobrazuje správne. Newsletter sa potom zobrazí na webovej stránke MailChimp. MailChimp tiež používa cookies (malé textové súbory, ktoré ukladajú údaje vo vašom prehliadači) na svojich vlastných webových stránkach. Osobné údaje môže spracúvať spoločnosť MailChimp a jej partneri (napr. Google Analytics). Za tento zber údajov zodpovedá MailChimp a nemáme naň žiadny vplyv. V „Prehlásení o súboroch cookie“ spoločnosti MailChimp (na adrese: https://mailchimp.com/legal/cookies/ ) môžete presne zistiť, ako a prečo spoločnosť používa súbory cookie.

Ako dlho a kde budú údaje uložené?

Keďže MailChimp je americká spoločnosť, všetky zozbierané údaje sú uložené aj na amerických serveroch.

Údaje v zásade zostanú natrvalo uložené na serveroch Mailchimpu a vymažú sa iba vtedy, keď o to požiadate. Váš kontakt si môžete nechať vymazať u nás. Týmto pre nás natrvalo odstránite všetky vaše osobné údaje a anonymizujete vás v správach Mailchimp. O vymazanie svojich údajov však môžete požiadať aj priamo z MailChimpu. Potom tam budú odstránené všetky vaše údaje a my dostaneme upozornenie od MailChimp. Po prijatí e-mailu máme 30 dní na odstránenie vášho kontaktu zo všetkých pripojených integrácií.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Svoj súhlas so zasielaním nášho newslettera môžete kedykoľvek odvolať v rámci prijatého e-mailu kliknutím na odkaz v oblasti nižšie. Ak ste sa odhlásili kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, vaše údaje budú z MailChimpu vymazané.

Pokiaľ sa prostredníctvom odkazu v našom bulletine dostanete na webovú stránku MailChimp a vo vašom prehliadači sú nastavené súbory cookie, môžete tieto súbory cookie kedykoľvek odstrániť alebo deaktivovať.

Deaktivácia alebo odstránenie funguje v závislosti od prehliadača trochu inak. Nasledujúce pokyny ukazujú, ako spravovať súbory cookie vo vašom prehliadači:

Chrome: Odstráňte, aktivujte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

Safari: spravujte súbory cookie a údaje webových stránok pomocou prehliadača Safari

Firefox: odstráňte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky uložili vo vašom počítači

Internet Explorer: odstraňovanie a správa súborov cookie

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Ak vo všeobecnosti nechcete súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval o tom, kedy sa majú súbory cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či ho povolíte alebo nie.

MailChimp je aktívnym účastníkom EÚ-U.S. Privacy Shield Framework, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&tid=211139986

Zmluva o spracovaní údajov objednávky MailChimp

So spoločnosťou MailChimp sme uzavreli dodatok k zmluve o spracovaní údajov. Táto zmluva slúži na zabezpečenie vašich osobných údajov a zabezpečuje, aby MailChimp dodržiaval platné predpisy o ochrane údajov a neposielal vaše osobné údaje tretím stranám.

Viac informácií o tejto zmluve nájdete na https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ .

Zásady ochrany osobných údajov pre sledovanie konverzií v službe Google Ads (Google AdWords)

Google Ads (predtým Google AdWords) používame ako online marketingové opatrenie na propagáciu našich produktov a služieb. Chceme, aby si viac ľudí uvedomilo vysokú kvalitu našich ponúk na internete. V rámci našich reklamných opatrení prostredníctvom Google Ads používame na našej webovej stránke sledovanie konverzií od spoločnosti Google Inc.. V Európe je však za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). S pomocou tohto bezplatného nástroja na sledovanie dokážeme lepšie prispôsobiť našu reklamnú ponuku vašim záujmom a potrebám. V nasledujúcom článku sa chceme podrobnejšie zaoberať tým, prečo používame sledovanie konverzií, ktoré údaje sa ukladajú a ako môžete tomuto ukladaniu údajov zabrániť.

Čo je sledovanie konverzií Google Ads?

Google Ads (predtým Google AdWords) je interný online reklamný systém spoločnosti Google Inc. Sme presvedčení o kvalite našej ponuky a chceme, aby našu stránku spoznalo čo najviac ľudí. V online oblasti na to ponúka najlepšiu platformu Google Ads. Samozrejme, chceme získať presný prehľad aj o faktore nákladov a výnosov našich reklamných kampaní. Preto používame nástroj na sledovanie konverzií Google Ads.

Ale čo je to vlastne konverzia? Ku konverzii dochádza, keď sa z čisto zainteresovaného návštevníka webovej stránky zmeníte na aktívneho návštevníka. Stáva sa to vždy, keď kliknete na našu reklamu a potom vykonáte inú akciu, napríklad navštívite našu webovú stránku. Pomocou nástroja na sledovanie konverzií od spoločnosti Google zaznamenávame, čo sa stane, keď používateľ klikne na našu reklamu Google Ads. Môžeme napríklad vidieť, či sa nakupujú produkty, či sa využívajú služby alebo či sa používatelia prihlásili na odber nášho newslettera.

Prečo na našom webe používame sledovanie konverzií Google Ads?

Používame Google Ads, aby sme upozornili na našu ponuku na iných webových stránkach. Cieľom je, aby sa naše reklamné kampane skutočne dostali len k tým ľuďom, ktorých naše ponuky zaujímajú. Vďaka nástroju na sledovanie konverzií vidíme, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane vedú k požadovaným akciám zákazníkov. Vidíme, koľko zákazníkov interaguje s našimi reklamami na zariadení a následne uskutoční konverziu. Tieto údaje nám umožňujú vypočítať faktor nákladov a výnosov, merať úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení a následne optimalizovať naše opatrenia online marketingu. Ďalej pomocou získaných údajov môžeme pre vás urobiť našu webovú stránku zaujímavejšou a našu reklamnú ponuku ešte individuálnejšie prispôsobiť vašim potrebám.

Aké údaje ukladá sledovanie konverzií Google Ads?

Na našu webovú stránku sme integrovali značku sledovania konverzií alebo útržok kódu, aby sme mohli lepšie analyzovať určité akcie používateľov. Ak teraz kliknete na jednu z našich reklám Google Ads, súbor cookie „Konverzia“ z domény Google sa uloží do vášho počítača (zvyčajne vo vašom prehliadači) alebo mobilného zariadenia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom počítači.

Tu sú údaje z najdôležitejších súborov cookie na sledovanie konverzií Google:

Meno: Conversion

Hodnota: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ211139986-3

Účel použitia: Tento súbor cookie ukladá každú konverziu, ktorú vykonáte na našej stránke po tom, čo ste k nám prišli prostredníctvom reklamy Google.

Dátum ukončenia: po 3 mesiacoch

Meno: _gac

Hodnota: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE

Účel použitia: Toto je klasický súbor cookie Google Analytics a používa sa na zaznamenávanie rôznych akcií na našej webovej stránke.

Dátum ukončenia: po 3 mesiacoch

Poznámka: Súbor cookie _gac sa zobrazuje iba v spojení so službou Google Analytics. Vyššie uvedený zoznam si nenárokuje, že je úplný, pretože Google opakovane používa iné súbory cookie na analytické vyhodnotenie.

Akonáhle vykonáte akciu na našej webovej stránke, Google rozpozná súbor cookie a uloží vašu akciu ako takzvanú konverziu. Pokiaľ si prezeráte našu webovú stránku a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a Google rozpoznáme, že ste nás našli prostredníctvom našej reklamy Google Ads. Súbor cookie sa načíta a odošle späť do služby Google Ads s údajmi o konverziách. Je tiež možné, že na meranie konverzií sa používajú iné súbory cookie. Sledovanie konverzií v službe Google Ads je možné vylepšiť a vylepšiť pomocou služby Google Analytics. Pre reklamy, ktoré Google zobrazuje na rôznych miestach na webe, môžu byť pod našou doménou nastavené súbory cookie s názvom „_ gads“ alebo „ gac“. Od septembra 2017 analytics.js ukladá rôzne informácie o kampaniach pomocou súboru cookie _gac. Súbor cookie ukladá tieto údaje hneď, ako navštívite jednu z našich stránok, pre ktoré bolo nastavené automatické označovanie Google Ads. Na rozdiel od súborov cookie, ktoré sú nastavené pre domény Google, môže spoločnosť Google čítať tieto konverzné súbory cookie iba vtedy, keď ste na našej webovej stránke. Nezhromažďujeme ani neprijímame žiadne osobné údaje. Dostávame správu od Googlu so štatistickými vyhodnoteniami. Zisťujeme napríklad celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, a vidíme, ktoré reklamné opatrenia mali dobrý ohlas.

Ako dlho a kde budú údaje uložené?

Na tomto mieste chceme upozorniť, že nemáme žiadny vplyv na to, ako Google využíva zozbierané údaje. Podľa spoločnosti Google sú údaje šifrované a uložené na zabezpečených serveroch. Vo väčšine prípadov konverzné súbory cookie vypršia po 30 dňoch a neprenášajú žiadne osobné údaje. Súbory cookie s názvom „Conversion“ a „_gac“ (ktorý sa používa v súvislosti so službou Google Analytics) majú platnosť 3 mesiace.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte možnosť deaktivovať sledovanie konverzií Google Ads. Ak deaktivujete súbor cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom svojho prehliadača, zablokujete sledovanie konverzií. V tomto prípade nebudete zahrnutí do štatistík nástroja na sledovanie. Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Pre každý prehliadač to funguje trochu inak. Tu nájdete pokyny, ako spravovať súbory cookie vo svojom prehliadači:

Chrome: Odstráňte, aktivujte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

Safari: spravujte súbory cookie a údaje webových stránok pomocou prehliadača Safari

Firefox: odstráňte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky uložili vo vašom počítači

Internet Explorer: odstraňovanie a správa súborov cookie

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Ak vo všeobecnosti nechcete súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval o tom, kedy sa majú súbory cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či súbor cookie povolíte alebo nie. Stiahnutím a inštaláciou tohto doplnku prehliadača na https://support.google.com/ads/answer/7395996 sa deaktivujú aj všetky „súbory cookie pre reklamu“. Upozorňujeme, že deaktiváciou týchto súborov cookie nezabránite reklamám, iba prispôsobeným reklamám.

Certifikáciou pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“ musí americká spoločnosť Google LLC dodržiavať zákony o ochrane údajov platné v EÚ. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o ochrane údajov v spoločnosti Google, odporúčame všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov z firmenwebseiten.at