Zum Inhalt springen

Podnikateľský plán a poradenstvo

Ako mám zafinancovať interiérové ihrisko alebo trampolínový park? Je táto nehnuteľnosť vhodná pre môj projekt? Na aké náklady na vybavenie sa mám pripraviť? Aký ročný obrat môžem od svojho interiérového ihriska alebo trampolínového parku očakávať? Celkovo vzaté: Ako vybudujem interiérové ihrisko alebo trampolínový park?

Poskytujeme poradenstvo bez ohľadu na to, či ste na úplnom začiatku svojej plánovacej fázy alebo už v pokročilom štádiu. S našimi viac ako 25-ročnými skúsenosťami a poznatkami z oblasti tohto špecifického trhu budeme počas celého tohto procesu stáť pri vás, pripravení zodpovedať všetky vaše otázky. Podnikové plánovanie je o včasnom rozpoznaní príležitostí a rizík a optimálnom využití týchto znalostí na riadenie vášho podniku. Na mieru šitý podnikateľský plán výstavby detského ihriska je preto jedným z prvých a najdôležitejších krokov, ktoré by ste mali podniknúť. Sprevádzame vás nielen od začiatku až do konca tohto procesu, no i ďalej, pretože poznáme čísla a údaje, ktoré sú pre vás relevantné.

Prelomové analýzy pre váš úspešný projekt:

Analýza cieľovej skupiny

Kto budú vaši budúci zákazníci? Tu sa používajú štatistické metódy na analýzu, ktorí ľudia žijú v blízkosti plánovaného miesta. Koľko rodín s koľkými deťmi tu žije? Aká je všeobecná veková štruktúra? Podstatným faktorom je samozrejme aj kúpna sila. Tieto kľúčové údaje vám napovedajú, ako by mala optimálne vyzerať prevádzková koncepcia vášho ihriska.

Analýza konkurencie

Tu sa analyzujú konkurenti v okruhu, ktorý je pre vás relevantný. Záleží na veľkosti, cieľových skupinách a mixe atrakcií. Skúma sa však aj vonkajší vzhľad, otváracie hodiny a ponuka konkurentov. Takto môžete určiť, ako sa najlepšie umiestniť na trhu a kde sa možno skrýva váš neobjavený potenciál.

Analýza dostupnosti

Dobrá dostupnosť je faktorom úspechu vášho projektu, ktorý by sa nemal zanedbávať. Kontroluje sa dostupnosť autom, verejnou dopravou, ale aj blízkosť miest relevantných pre cieľovú skupinu, ako sú supermarkety alebo základné školy. Pomocou digitálnych geodát sa skontroluje polomer vašej polohy a potom sa vyhodnotí na základe získaných údajov.